คำถามที่ต้องการคำตอบ กับการรอคอย Dragon Nest 2 ปี

จากรางวัลเกมที่มีผู้เล่นรอคอยมากที่สุด และการพูดคุ