เปิดตัวอย่างเป็นทางการ GunZ 2 ยิง มันส์ ฟัน แทง CBT 25-28 กันยานี้แน่นอน

เปิดตัวอย่างเป็นทางการ GunZ 2 ยิง มันส์ ฟัน แทง CBT 25-28 กันยานี้แน่นอน

วันนี้ 9 กันยายน 2557 ทางบริษัทอินิทรี ดิจิตอล จำก