Core Blaze เผย!! ได้เล่นแน่นอน ปี 2013

ข่าวล่าสุดจาก CEO ของค่าย Gamania ประเทศไต้หวัน ได

Core Blaze เกมส์ออนไลน์น่าเล่น ปี 2011

เกมส์ออนไลน์ Core Blaze Free to Play MMORPG จากค่า