ฟลิฟฟ์ประกาศเปิด Server ใหม่ Basilisk 28 เมษายน

ฟลิฟฟ์เดินหน้าเต็มกำลังบุกยึดดินแดนแห่ง Basilisk น