สงคราม Eden อัพเดทแล้วไม่ต้องรอ

Eden Online อัพเดทไปแล้วสดๆ ร้อนๆ กับ Territory Wa

Eden Online สิ้นสุด VIP Test 2 เตรียมต้อนรับ CB 5-10 มกราคม 2555

Eden Online สิ้นสุดการเปิดให้ทดสอบในช่วง VIP Test