พร้อมระเบิดความมันส์กับการแข่งขัน “ELOA 1St  Grand Tournament 2016” ในวันที่ 3-4 กันยายน 59

พร้อมระเบิดความมันส์กับการแข่งขัน “ELOA 1St Grand Tournament 2016” ในวันที่ 3-4 กันยายน 59

     พร้อมกัน หรือยังกับ Match นัดสำคัญที่กำลังจะเ