เปิดให้บริการแล้ว DQMSL สาวก Dragon Quest มาระลึกความหลังกัน

เปิดให้บริการแล้ว DQMSL สาวก Dragon Quest มาระลึกความหลังกัน

เปิดให้บริการแล้วในวันที่ 29 กรกฏาคม 2558 กับเกมส์