Project BBQ เผยข้อมูลเพิ่มเตรียมพบโลกของ  Dungeon & Fighter ในแบบฉบับ MMORPG

Project BBQ เผยข้อมูลเพิ่มเตรียมพบโลกของ Dungeon & Fighter ในแบบฉบับ MMORPG

หลังจากที่เกมส์ออนไลน์ตัวท็อปอย่าง Dungeon & F