Arcana Tactics อัปเดตฉลองเปิดให้บริการครบ 3 เดือน ปล่อยระบบใหม่เพียบ

Arcana Tactics อัปเดตฉลองเปิดให้บริการครบ 3 เดือน ปล่อยระบบใหม่เพียบ

เย้!! เปิดให้บริการครบ 3 เดือนแล้วว!! กับ Arcana T