เผยข้อมูลแพคเกจ Counter-Strike : Global Offensive

กระแสตอบรับคับคั่งเมื่อ Goldensoft ประกาศเปิดรับสั