Infestation จัดเต็ม แจกเซิร์ฟฟาร์มให้ร้านเน็ตมูลค่ากว่า 1,800,000 บาท!

Infestation จัดเต็ม แจกเซิร์ฟฟาร์มให้ร้านเน็ตมูลค่ากว่า 1,800,000 บาท!

Electronics Extreme ร่วมกับ กลุ่มร้านอินเทอร์เน็ตค