Red Stone 2 (KR) ปล่อย Trailer ฉากต่อสู้ในเกมครั้งแรก

Red Stone 2 (KR) ปล่อย Trailer ฉากต่อสู้ในเกมครั้งแรก

Red Stone 2 เกม 3D MMORPG สไตล์อนิเมะ ภาคต่อของเกม

Red Stone 2 (KR) เผยคลิป Trailer พร้อมแง้มกำหนดการ CBT ครั้งแรก กันยายน นี้

Red Stone 2 (KR) เผยคลิป Trailer พร้อมแง้มกำหนดการ CBT ครั้งแรก กันยายน นี้

Red Stone 2 เกม 3D MMORPG สไตล์อนิเมะ ภาคต่อของเกม