เกมส์ออนไลน์ใหม่ Berkanix เปิด Close beta พร้อมให้ทดสอบแล้ว

หลังจากรอคอยกันมานาน SONOV Entertainment ค่ายเกมส์