ชาวร็อคเตรียมพร้อม CBT Band Master เที่ยงตรง 24 พฤษภาคม!!

Sound check กันมาให้พร้อมสำหรับเพื่อนๆชาวร็อคที่จะ