NCsoft เล็งคว้า TaoYuan เกมส์ใหม่แนว Turn-Based MMORPG เตรียมเปิดที่เกาหลี

มีรายงานจากสื่อของเกาหลีว่า เกมส์ออนไลน์ TaoYuan เ