ASTA เกมแนว MMORPG จะกลับมาเปิดให้เล่นอีกครั้งแบบ Free-to-Play บน Steam ปลายเดือนนี้

ASTA เกมแนว MMORPG จะกลับมาเปิดให้เล่นอีกครั้งแบบ Free-to-Play บน Steam ปลายเดือนนี้

ASTA เกม MMO สัญชาติเกาหลี จะได้กลับมาเฉิดฉายอีกคร

Webzen สวนกระแสเตรียมเปิด Asta: The War of Tears and Winds เซิร์ฟเวอร์ Global

Webzen สวนกระแสเตรียมเปิด Asta: The War of Tears and Winds เซิร์ฟเวอร์ Global

แม้จะเพิ่งมีข่าวคราวการปิดให้บริการในเกาหลี และ คว