24 ต.ค. กิจกรรม SF Trick or Treat จะให้หรือโดนหลอก

Halloween ปี้นี้ SF ชวนผู้เล่นมาร่วมกันสืบสานวัฒนธ

SF แจกอั่งเปา ฟรีทุกวันฉลองตรุษจีน!!

“ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้ ซินเจิ้งหรูอี้ ซ