Onigiri Patch Update! ตะลุยโอชูเก็บของเตรียมท่องอวกาศที่ทาเนะกาชิมะ!

Onigiri Patch Update! ตะลุยโอชูเก็บของเตรียมท่องอวกาศที่ทาเนะกาชิมะ!

อัพเดทแพทใหญ่กันอีกแล้วกับเกมส์ Onigiri Online MMO

Onigiri อัพเดทไม่หยุดกับแพทช์ใหม่ Yukata Festival 3 สิงหาคม นี้!!

Onigiri อัพเดทไม่หยุดกับแพทช์ใหม่ Yukata Festival 3 สิงหาคม นี้!!

เข้าสู่ช่วงหน้าร้อนของโอนิกิริทั้งที เมื่อพูดถึงหน