Game-Ded แจก Lime Seed : AC เกมส์ Lime Odyssey ช่วง CBT 26 ธ.ค. นี้

Game-Ded จัดกิจกรรมแจก Lime Seed รหัสพิเศษสำหรับใช

เก็บตกภาพบรรยากาศมันส์ ฮา ช่วง Ex-Test ของชาว Lime Odyssey

เก็บมาฝากตามคำเรียกร้อง กับภาพบรรยากาศ โหด มันส์ ฮ