Chinese Hero ชี้ชัด!! กันไปเลย กับจุดที่ตั้ง “สำนักพยัคฆ์มังกร”

อีกเพียงไม่นาน ก็จะถึงช่วงเวลาที่เพื่อนๆ ชาว Chine

ION เรียนทักษะให้สัตว์เลี้ยงคู่กาย เพิ่ม Status ให้เทพ

หากคุณเป็นคนที่มีสัตว์เลี้ยงสายสนับสนุนอยู่ข้างกาย

Trickster มาเรียนสกิลกันเถอะ สำหรับมือใหม่

สำหรับเพื่อนๆ หลายคนที่เพิ่งเริ่มเล่น Trickster มั