ASTA เกมแนว MMORPG จะกลับมาเปิดให้เล่นอีกครั้งแบบ Free-to-Play บน Steam ปลายเดือนนี้

ASTA เกมแนว MMORPG จะกลับมาเปิดให้เล่นอีกครั้งแบบ Free-to-Play บน Steam ปลายเดือนนี้

ASTA เกม MMO สัญชาติเกาหลี จะได้กลับมาเฉิดฉายอีกคร

Webzen สวนกระแสเตรียมเปิด Asta: The War of Tears and Winds เซิร์ฟเวอร์ Global

Webzen สวนกระแสเตรียมเปิด Asta: The War of Tears and Winds เซิร์ฟเวอร์ Global

แม้จะเพิ่งมีข่าวคราวการปิดให้บริการในเกาหลี และ คว

ASTA เกมส์แนว Fantasy MMORPG เริ่มทดสอบแล้ว 1st CBT

ASTA เกมส์ออนไลน์แห่งความลับขนานแท้ ถ้าถามว่าทำไมถ