Electronics Extreme ขยายตัวต่อเนื่องเปิดรับสมัครเพิ่มกว่า 22 ตำแหน่ง

Electronics Extreme ขยายตัวต่อเนื่องเปิดรับสมัครเพิ่มกว่า 22 ตำแหน่ง

เติบโตอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 8 พร้อมเปิดรับสมา