ชาว GOD นัดลุยเซิร์ฟใหม่ Athena พร้อมกัน 21 กพ. นี้

หลังจากเพิ่งอัพเดทแพชใหม่ “สงครามเพลิงเทพเจ้า” พร้