Pocket Ninja พาเที่ยว Hokage Village สร้างบ้านสร้างฟาร์มส่วนตัว

Pocket Ninja เตรียมอัพเดทใหม่เพิ่มเติมระบบ Hokage