Goldensoft เตรียมกดปุ่ม เปิดฟลอร์ FEVERMIX ปิ๊งรัก จังหวะ เมะ เกมน้องใหม่ในสังกัด

แล้วก็ถึงคราวของชาวอะ-นิ-เมะ ไม่ว่าจะแนวโลลิ, เมด,