เกมส์ออนไลน์ใหม่ Kitsune (คิท-ซึ-เนะ) เปิดตัวแถลงข่าวอย่างเป็นทางการแล้ว

ในวันที่ 24 พฤษภาคม ทางบริษัท วินเนอร์ ออนไลน์ จำก