Dragon Nest ไทย เปิดเว็ปบอร์ด เอาใจเหล่านักรบมังกร แล้ววันนี้!!!

หลังจาก Dragon Nest เปิดตัวเว็บไซต์เอาใจสาวกนักรบม