Game-Ded แจก AC เกมส์ The Legend Of Emperor ช่วง CB 15 ก.พ. นี้

Game-Ded จัดกิจกรรมแจก AC เกมส์ออนไลน์ใหม่ The Leg

The Legend of Emperor ประกาศ CB 15 กุมภาพันธ์ 2555

ใกล้ที่จะได้สัมผัสกันแล้วนะครับ กับเกมส์ออนไลน์ Th

EMP เปิดม่านตำนานจักรพรรดิสยบเทพ CBT 8 ก.พ. นี้ !!

หลังจากที่ได้ร่วมทดสอบใหญ่กันไปแล้วกับช่วง VIP Tes