เอเซอร์จับมือเกม HoN ผลักดัน E-Sports สู่ความเป็นมืออาชีพ

เอเซอร์จับมือเกม HoN ผลักดัน E-Sports สู่ความเป็นมืออาชีพ

บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด ร่วมกับบริษัท การ