เปิดรับสมัครนักกีฬาอีสปอร์ต 5 ประเภทเกมเข้าร่วมทดสอบฝีมือ เพื่อคัดเลือกตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 30

 

เนื่องด้วย มหกรรมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน-11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่จะถึงนี้ โดยมีนักกีฬาจาก 11 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ จาก 540 รายการ ใน 59 กีฬา ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ กีฬาอีสปอร์ต ที่ถูกบรรจุให้มีการแข่งขันแบบเป็นทางการเป็นครั้งแรกในกีฬาซีเกมส์

สำหรับการแข่งขัน กีฬาอีสปอร์ต ที่จะเกิดขึ้นในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 30 มีการแข่งขันกันทั้งหมด 5 ประเภทเกมคือ

DOTA 2 (PC) ประเภททีม

STARCRAFT 2 (PC) ประเภทเดี่ยว

ARENA OF VALOR (AOV) หรือประเทศไทยใช้ชื่อว่า ROV (MOBILE) ประเภททีม

MOBILE LEGENDS (MOBILE) ประเภททีม

TEKKEN 7 (CONSOLE) ประเภทเดี่ยว

โดยการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตในครั้งนี้ ทางสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย (TESF) ได้รับมอบหมายหน้าที่จาก การกีฬาแห่งประเภทไทย (กกท.) ให้ทำการคัดเลือกนักกีฬาอีสปอร์ตที่มีคุณสมบัติและความสามารถเข้าร่วมการแข่งขันในนามทีมชาติไทย โดยทางสมาคมฯ จะทำการเปิดรับสมัครนักกีฬาอีสปอร์ตเข้าร่วมทดสอบฝีมือจาก 5 ประเภทเกมตามรายชื่อที่ได้ระบุไปข้างต้น เพื่อคัดเลือกนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยไปแข่งขันในซีเกมส์ครั้งที่ 30 โดยมีคุณสมบัติดังนี้

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดตัวนักกีฬาทีมชาติ

  1. มีสัญชาติไทย
  2. ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรค ต่อการแข่งขัน
  3. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
  4. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป (ผู้ที่มีอายุระหว่าง 15 – 18 ปี ให้ผู้ปกครองโดยชอบธรรม อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้)
  5. นักกีฬาจะต้องมีเวลาและสามารถเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมได้ตามที่สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยกำหนด
  6. นักกีฬาจะต้องเป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติตามกฎและระเบียบ ของสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย และการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้อย่างเคร่งครัด

 

กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาประเภทเกมต่างๆ

1.TEKKEN 7 (CONSOLE) ประเภทเดี่ยว

– เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 19 พฤษภาคม 2562

– คัดเลือกตัวนักกีฬาที่สมาคมฯ ในวันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2562

– ผู้ผ่านเข้ารอบ 4 คนสุดท้ายไปแข่งขันคัดเลือกในงาน Thailand Game Expo 2019 วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

– หลังจากนั้นนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้าตรวจสอบสุขภาพและสมรรถภาพกับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยตามที่ได้ระบุไว้เพื่อเข้าสู่แคมป์เก็บตัวนักกีฬาทีมชาติต่อไป

2.ARENA OF VALOR (AOV) หรือประเทศไทยใช้ชื่อว่า ROV (MOBILE) ประเภททีม

– เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 19 พฤษภาคม 2562

– คัดเลือกตัวนักกีฬารอบออนไลน์ วันที่ 22 – 31 พฤษภาคม 2562

– คัดเลือกตัวนักกีฬารอบ 16 ทีมสุดท้าย ที่สตูดิโอ การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) วันที่ 8-9 มิถุนายน 2562

– คัดเลือกตัวนักกีฬารอบ 8 ทีมสุดท้าย ที่สตูดิโอ การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) วันที่ 15-16 มิถุนายน 2562

– หลังจากที่เหลือ 4 ทีม นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้าตรวจสอบสุขภาพและสมรรถภาพกับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยตามที่ได้ระบุไว้เพื่อเข้าสู่แคมป์เก็บตัวนักกีฬาทีมชาติต่อไป

3.DOTA 2 (PC) ประเภททีม

– เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤษภาคม 2562

– คัดเลือกตัวนักกีฬารอบออนไลน์ วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2562

– คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกตัวนักกีฬาจากดุลยพินิจและผลงานที่ผ่านมาจำนวน 8 ทีมเพื่อเป็นทีมวาง เพื่อนำมาคัดเลือกรวมกับนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกในรอบออนไลน์อีก 24 ทีม

– คัดเลือกตัวนักกีฬารอบ 32 ทีมที่สมาคมฯ ในวันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2562

– คัดเลือกนักกีฬาจนเหลือ 6 คนสุดท้าย เพื่อเข้าตรวจสอบสุขภาพและสมรรถภาพกับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยตามที่ได้ระบุไว้เพื่อเข้าสู่แคมป์เก็บตัวนักกีฬาทีมชาติต่อไป

4.MOBILE LEGENDS (MOBILE) ประเภททีม

– เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤษภาคม 2562

– คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกตัวนักกีฬาจากดุลยพินิจและผลงานที่ผ่านมาจำนวน 4 ทีม เพื่อไปคัดเลือกในงาน Thailand Game Expo 2019 วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

– คัดเลือกตัวนักกีฬาทั่วไปรอบออนไลน์ วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2562

– คัดเลือกตัวนักกีฬาจนเหลือ 16 ทีมสุดท้าย ไปคัดเลือกตัวที่สมาคมฯ ในวันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2562

– คัดเลือกนักกีฬาจนเหลือ 6 คนสุดท้าย เพื่อเข้าตรวจสอบสุขภาพและสมรรถภาพกับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยตามที่ได้ระบุไว้เพื่อเข้าสู่แคมป์เก็บตัวนักกีฬาทีมชาติต่อไป

5.STARCRAFT 2 (PC) ประเภทเดี่ยว

– เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤษภาคม 2562

– คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกตัวนักกีฬาจากดุลยพินิจและผลงานที่ผ่านมาจำนวน 4 คนเพื่อวางเป็นตัวหลัก

– คัดเลือกตัวนักกีฬาทั่วไปรอบออนไลน์ วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2562

– คัดเลือกตัวนักกีฬารอบออนไลน์จนเหลือ 8 คนสุดท้าย เพื่อไปรวมกับนักกีฬาอีก 4 คนที่เป็นตัวหลักที่ทางกรรมการได้คัดเลือกไว้

– คัดเลือกตัวนักกีฬา 12 คนสุดท้าย ที่สมาคมฯ ในวันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2562

– คัดเลือกนักกีฬาจนเหลือ 2 คนสุดท้าย เพื่อเข้าตรวจสอบสุขภาพและสมรรถภาพกับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยตามที่ได้ระบุไว้เพื่อเข้าสู่แคมป์เก็บตัวนักกีฬาทีมชาติต่อไป

 

ทั้งนี้การคัดเลือกตัวนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่ 30 นอกจากตัดสินจากผลงานการแข่งขันแล้ว ทางสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยยังได้เชิญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้ง 5 ประเภทเกมเข้ามาร่วมในการคัดเลือกและให้คะแนนกับนักกีฬาที่เข้าทดสอบในครั้งนี้อีกด้วย โดยนักกีฬาอีสปอร์ตที่มีความสนใจและมีคุณสมบัติตรงตามทีระบุไว้สามารถสมัครเข้าร่วมทดสอบได้ที่ https://register.tesf.or.th ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

 

ข่าว เกมมือถือใหม่ By Game-Ded