นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ Game-Ded ไม่ได้กระทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ โดยอัตโนมัติ(กล่าวคือ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถระบุได้) เกี่ยวกับผู้เข้าชมเว็บไซต์นี้

Game-Ded.com มีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องและเคารพความเป็นส่วนตัวของท่าน นโยบายนี้และเอกสารอื่น ๆ ที่อ้างอิงตามพื้นฐานข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เราเก็บรวบรวมจากท่าน หรือข้อมูลส่วนตัวที่ท่านให้กับเรา จะได้รับการประมวลผลโดยทางเรา โปรดอ่านรายละเอียดต่อไปนี้อย่างรอบคอบ เพื่อให้เข้าใจมุมมองและการปฏิบัติของเราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการที่เราจะรักษาส่วนบุคคลของท่าน ข้อโต้แย้งใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นนอกเหนือจากความเป็นส่วนตัว จะอยู่ภายใต้นโยบายนี้ การแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการป้องกันข้อมูล (ถ้ามี) ที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้ และบทบัญญัติของกฎหมายประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้