Seven Knights เผยโฉมอัศวินพิเศษคนใหม่ “อาลิมแห่งสำนักข่าวเทร่าไพออน”

Seven Knights เผยโฉมอัศวินพิเศษคนใหม่ “อาลิมแห่งสำนักข่าวเทร่าไพออน”

– พบกับอัศวินพิเศษคนใหม่ล่าสุด ‘อาลิม’ และคอ