เปิดแล้ว OBT ผู้เล่น Pocketninja แห่ทะลักเซิร์ฟ ทีมงานปลื้ม

สิ้นสุดการรอคอยกับกำหนดการณ์ OBT 8 ธันวาคม 2554 ใน