ยกที่ 3 Pocket RO เปิดทดสอบแล้ววันนี้

ยกที่ 3 Pocket RO เปิดทดสอบแล้ววันนี้

หลังจากที่จบช่วงทดสอบ CBT กันไป 2 ครั้งแล้ว โดยหลั