MU Season 6 [Global] อัพเดทอาชีพใหม่ Rage Fighter มิถุนายนนี้

Webzen ได้เผยถึงรายละเอียดของอาชีพใหม่ในเกมส์ออนไล