Fantasy Frontier ประกาศแล้ว!! CB 6 มีนาคมนี้

Fantasy Frontier ประกาศแล้ว!! CB 6 มีนาคมนี้

สวัสดีครับเพื่อนๆ ชาว Fantasy Frontier ทุกคน เพื่อ

Fantasy Frontier จุดเริ่มต้นของการเดินทางที่สุดแสนจะแฟนตาซี

Fantasy Frontier จุดเริ่มต้นของการเดินทางที่สุดแสนจะแฟนตาซี

สวัสดีครับเพื่อนๆ ชาว Fantasy Frontier ทั้งหลาย หล

Game-Ded พาทัวร์ Fantasy Frontier เซิร์ฟไต้หวัน คึกคักเอาเรื่อง!

Game-Ded พาทัวร์ Fantasy Frontier เซิร์ฟไต้หวัน คึกคักเอาเรื่อง!

ในที่สุดทีมงาน Game-Ded ก็ได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสเก