พิชิต Lich King ด้วย Deck ราคาถูกตอนสุดท้าย

พิชิต Lich King ด้วย Deck ราคาถูกตอนสุดท้าย

จากตอนที่แล้วเราผ่านหอคอยชั้นที่ 2 สุดหินมาได้ รอบ