เตรียมพบกับกิจกรรมใหม่ใน Black Desert Online เซิร์ฟเวอร์ไทย

เตรียมพบกับกิจกรรมใหม่ใน Black Desert Online เซิร์ฟเวอร์ไทย

Black Desert Online เซิร์ฟเวอร์ไทย ยกขบวนกิจกรรมให