Audition เปิดรับสมัครศูนย์แข่ง Audition Thailand Championship 2014

Audition เปิดรับสมัครศูนย์แข่ง Audition Thailand Championship 2014

Audition ฉลองก้าวสู่ปีที่ 8 ด้วยศักดิ์ศรีความเป็น