Indomitus แนะนำเทคนิคพื้นฐาน ในช่วงเริ่มต้น

คงมีหลายคนมีคำถามมากมายว่า Indomitus เริ่มเล่นควรจ

Indomitus มหาสงครามจักรวรรดิโรมัน เตรียม CBT 27 ธันวาคม 2554

ในที่สุด Indomitus ก็ประกาศวันเปิดทดสอบ Close Beta