(Review PC game) ZANGEKI WARP : มิติใหม่ของเกมยานยิง วาร์ปได้ทุกที่!

(Review PC game) ZANGEKI WARP : มิติใหม่ของเกมยานยิง วาร์ปได้ทุกที่!

ถ้าเอ่ยถึงเกมแนวยานยิงละก็ ก็ต้องนึกถึงเกมที่มีกระ

Born To Fire ฉลองเปิด OB แจกเงินฟรี 35,000 Gold ซื้อปืนถาวรฟรี

Born To Fire เกม Shooting ใหม่ ที่จะมากระตุ้นอารมณ