BBN มาทำความรู้จักกับนินจา จาก 4 หมู่บ้าน

ภายในโลกนินจาแห่ง Bubble Ninja นั้น จะแบ่งคลาสตัวล

BBN เปิดปฐมบทสู่โลกแห่งนินจากับ Bubble Ninja (BBN)

โลกนินจาที่ถูกสร้างขึ้นจากความสามารถของ 6 เซียน ได