Catchmon เกมส์มือถือใหม่น่าเล่น ที่ได้แรงบรรดาลใจจาก Pokemon GO

Catchmon เกมส์มือถือใหม่น่าเล่น ที่ได้แรงบรรดาลใจจาก Pokemon GO

หลังจากพายุลูกใหญ่อย่าง Pokemon GO พัดมาสร้างปรากฏ