3 ก๊ก2 แจ้งกำหนดการ Open Beta 31 พ.ค 54 นี้ เที่ยงตรง!!

เกมส์ออนไลน์ 3ก๊ก2 แจ้งกำหนดการ Open Beta 31 พ.ค 5