Eternal Celestial เปิดประตูสู่เส้นทางเทพยุทธ์ในเวอร์ชั่นภาษาไทย 10 มกราคมนี้

Eternal Celestial เปิดประตูสู่เส้นทางเทพยุทธ์ในเวอร์ชั่นภาษาไทย 10 มกราคมนี้

  หลังได้รับความสนใจเข้าทดสอบจากเกมเมอร์ฟิลิป