ภาคีผู้พิทักษ์ อัพเดทเผ่าพันธุ์ใหม่ นักรบแห่งท้องทะเล “ลูซาก้า”

ภาคีผู้พิทักษ์ อัพเดทเผ่าพันธุ์ใหม่ นักรบแห่งท้องทะเล “ลูซาก้า”

แหวกฝูงคลื่นเข้าสู่กองทัพภาคีผู้พิทักษ์สด ๆ ร้อน ๆ