เปิดศึก Kingdom Craft กับกิจกรรมสงครามข้ามอาณาจักร

เปิดศึก Kingdom Craft กับกิจกรรมสงครามข้ามอาณาจักร

  เกม Kingdom Craft จัดกิจกรรมแข่งขันระหว่างอ