DSO เรียนรู้ระบบ PVP & PK ก่อนบู๊จริง!!

มาถึงก็ต้องขอบอกกันก่อนเลยว่า อย่าลืมกันนะครับ วัน

DSO เรียนรู้ระบบ PVP & PK ก่อนบู๊จริง!!

มาถึงก็ต้องขอบอกกันก่อนเลยว่า อย่าลืมกันนะครับ วัน

DSO เรียนรู้ความสามารถและสกิล ของแต่ละอาชีพ

สำหรับเกม DSO หรือ Drakensang Online นั้นมีอาชีพให