Magic: ManaStrike เกมส์มือถือใหม่จาก Netmable พร้อมเปิดให้บริการทั้ง iOS และ Android แล้ววันนี้

Magic: ManaStrike เกมส์มือถือใหม่จาก Netmable พร้อมเปิดให้บริการทั้ง iOS และ Android แล้ววันนี้

พร้อมเปิดให้เกมเมอร์ชาวไทยได้สนุกกันแล้ว Magic: Ma