Vindictus เกมส์ออนไลน์ใหม่ระดับบอส CBT วันแรกคนแน่นเอียด

Vindictus เกมส์ออนไลน์ใหม่ระดับบอส CBT วันแรกคนแน่นเอียด

  เปิดให้ทดสอบรอบ CBT กันแล้วกับเกมส์ออนไลน์ใ

Garena เปิดตัวเกมส์ใหม่ลำดับ 7 เป็น Vindictus ตามคาด ต้นปีหน้ามันส์แน่

Garena เปิดตัวเกมส์ใหม่ลำดับ 7 เป็น Vindictus ตามคาด ต้นปีหน้ามันส์แน่

ทำการเปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับ เกมส์ออนไลน์ใ